Przejdź do początku strony

O h2o

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail
Strona główna / O h2o / Aktualności
09
lut

OSiR odpowiada na artykuł o systemie uzdatniania wody w H2Ostróg

Szanowni Państwo, Drodzy czytelnicy

               7 lutego na portalu naszraciborz.pl ukazał się artykuł „NIE JEST DOBRZE! Dotarliśmy do raportu o filtrach w H2Ostróg”. Dyrekcja Ośrodka mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z oferty Ośrodka oraz jego renomę, pragnie ustosunkować się do przedstawionych w mediach wątpliwości.

Przede wszystkim nie jest prawdą, że omawiana analiza i raport z kontroli był ukrywany przed opinią publiczną. To natomiast sugeruje nagłówek artykułu.

               Dokument ten ma charakter ekspertyzy zleconej w celu poprawienia standardów działania naszego aquaparku. Ekspertyza została wykonana przez firmę Transcom Sp. z o.o. Dokument ten powstał w maju ubiegłego roku na zlecenie dyrektora Krzysztofa Borkowskiego. Przyczyną powstania raportu były trudności, z jakimi stykał się Ośrodek w zakresie spełnienia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

               Dyrekcja Ośrodka w oparciu o tenże raport podjęła starania o przyznanie dotacji inwestycyjnej w celu modernizacji obiektu pod kątem wyeliminowania istniejących nieprawidłowości. Już 12 czerwca ubiegłego roku raport pod nazwą „Analiza stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody” wraz z notatką służbową i pismem o przyznanie dotacji został przekazany Prezydentowi Miasta Racibórz. 21 września Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał Urzędowi Miasta Racibórz „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.”. W punkcie 35 planu założona została przez OSiR „Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku krytej pływalni H2Osróg”. Kwota, jaką chciał pozyskać na ten cel Ośrodek opiewała na sumę 640 tysięcy złotych. W rezultacie OSiR pozyskał na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja układu filtrującego uzdatniania wody w budynku Krytej Pływalni H2Ostróg” kwotę 38 768,40 zł.

               Dyrekcja podjęła decyzję, że uzyskane środki przeznaczone zostaną na wymianę złoża w filtrze obiegu SUW 4. Wymiana złoża węgla aktywnego musiała zostać poprzedzona montażem falownika.  W innym przypadku przy płukaniu nastąpiłoby wypłukanie węgla aktywnego do kanalizacji. W tej sytuacji Dyrektor podjął decyzję o zakupie i montażu falowników na wszystkich obiegach oraz zakupie węgla aktywnego w ilości, na którą pozwalała pozostała kwota z dotacji. Pozostałą część złoża potrzebną do sfinalizowania wymiany w obiegu SUW 4 zakupiono w ramach budżetu OSiR.

               Nie były to jedyne działania podjęte w celu poprawy standardów funkcjonowania aquaparku. Ośrodek stale pracuje nad polepszeniem stanu wody. Regularnie wykonywane są jej badania w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu. Jakość wody jest stale monitorowana. Odchylenia od obowiązujących norm są natychmiast korygowane.

               Bakteria legionelli została usunięta dzień po wykryciu. Po wykonaniu czynności naprawczych niezbędne jest pobranie i przekazanie próbek do badania. Okres dojrzewania bakterii to 10 dni. Obiekt można udostępnić po uzyskaniu oficjalnego wyniku o stanie wody i tak też się stało.

               Należy pamiętać, że funkcjonowanie aquaparku nie jest jedynym zadaniem prowadzonym przez OSiR. W gestii Ośrodka pozostaje wiele innych obiektów, z których każdy wymaga finansowania. Wśród nich jest również zmodernizowany w zeszłym roku stadion lekkoatletyczny.

                W ramach zeszło rocznego budżetu Ośrodek przeznaczył kwotę 201 648,99 zł brutto na prawidłowe funkcjonowanie krytej pływalni.

               Ośrodek jest zakładem budżetowym powołanym do realizacji zadań statutowych gminy. Jego działanie ma służyć wszystkim raciborzanom i dostarczać usługi na najwyższym poziomie zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym nasze miasto. Wierzę, że nam wszystkim zależy, aby funkcjonował bez zarzutu.

Z poważaniem

Dariusz Tkocz, wicedyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

wszystkie
drukuj zapisz jako pdf Redagował: OSiR H2Ostróg 2019-02-09 10:42:06
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórzgodziny otwarcia obiektu: 7 dni w tygodniu,
od poniedziałku do niedzieli 6.00-22.00